Διοίκηση

Δ.Σ. Ο.Σ.Ι.

Βασιλική Ε. Πασιά

Πρόεδρος

Νικόλαος Σουτόπουλος

Αντιπρόεδρος

Αχιλλέας Τόπουλος

Γενικός Γραμματέας
& εκπρόσωπος στην Ε.Ο.Ο.

Γεώργιος Ν. Παπανικολάου

Ταμίας

Δημήτριος Β. Κήττας

Μέλος

Χρήστος Τσάντος

Μέλος
& εκπρόσωπος στην Ε.Ο.Ο.