Διοίκηση

Δ.Σ. Ο.Σ.Ι.

Δημήτριος Β. Κήττας

Πρόεδρος

Βασιλική Ε. Πασιά

Γενική Γραμματέας

Νικόλαος Σουτόπουλος

Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Ν. Παπανικολάου

Ταμίας

Δέσποινα Μπαξεβανίδου

Ειδική Γραμματέας

Αχιλλέας Τόπουλος

Μέλος

Χρήστος Τσάντος

Μέλος