Ημερίδες

Δείτε αναλυτικά όλες τις ημερίδες που έχει διοργανώσει ο Ο.Σ.Ι. δια ζώσης ή online

Δημοσιεύτηκε: 02/11/2022

2ο Επιστημονικό Πρωινό 2022

12/11/2022
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε: 02/05/2021

Επιστημονικό Βραδυνό 2021 – 4η θεματική ενότητα

12/05/2021
WEBINAR
Δημοσιεύτηκε: 10/04/2021

Επιστημονικά Πρωινά 2021 – 3η θεματική ενότητα

17/04/2021
WEBINAR
Δημοσιεύτηκε: 26/03/2021

Επιστημονικά Πρωινά 2021 – 2η θεματική ενότητα

03/04/2021
WEBINAR
Δημοσιεύτηκε: 10/03/2021

Επιστημονικά Πρωινά 2021 – 1η θεματική ενότητα

20/03/2021
WEBINAR
Δημοσιεύτηκε: 05/02/2020

Επιστημονικά Πρωινά 2020 – 2η θεματική ενότητα

15/02/2020
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε: 15/01/2020

Επιστημονικά Πρωινά 2020 – 1η θεματική ενότητα

25/01/2020
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε: 25/03/2019

Επιστημονικά Πρωινά 2019 – 4η θεματική ενότητα

30/03/2019
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε: 10/03/2019

Επιστημονικά Πρωινά 2019 – 3η θεματική ενότητα

16/03/2019
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε: 10/02/2019

Επιστημονικά Πρωινά 2019 – 1η θεματική ενότητα

16/02/2019
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ