Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Δείτε αναλυτικά τις δράσεις της Ε.Ο.Ο. (Συνέδρια, Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις κ.α.)

Dentist Pass- Ενημερωτικές οδηγίες προς δικαιούχους - ΕΟΟ, Οδοντιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Dentist Pass

"Δωρεάν προληπτική οδοντιατρική φροντίδα σε παιδιά από 6 ως 12 ετών"

38ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο