Ενημερωτική επίσκεψη του ΟΣΙ στη δομή φιλοξενίας στην Κόνιτσα

Πρόληψη υγιεινής στόματος

Σάββατο
27

-

27
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2024
Κόνιτσα
Δομή Φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών