Επιστημονικά Πρωινά 2021 – 3η θεματική ενότητα

1ο θέμα: Διαχείριση ενασβεστιωμένων ριζικών σωλήνων στην Ενδοδοντία & 2ο θέμα: Πρωτόκολλα μακροχρόνιας συντήρησης των οδοντικών εμφυτευμάτων

ΣΑΒΒΑΤΟ
17.04.2021
ΩΡΑ: 09:30 – 12:30

WEBINAR

Μοριοδότηση Σ.Ε.Ε.Ο. της Ε.Ο.Ο.