ΛΙΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗ 2-4
Περιοχή
Αμπελόκηποι
Στίγμα οδοντιατρείου